لیست قیمت تلویزیون های سونی

لیست قیمت تلویزیون های سونی ،آخرین تاریخ بروز رسانی شده  1399/11/05


تلویزیون 43 اینچ سونی

اطلاعات بیشتر

مشخصات

قیمت (تومان)

مدل

کلیک کنید

4K HDR , Android

12.900.000

43X7500H


تلویزیون های 49 اینچ سونی

اطلاعات بیشتر

مشخصات

قیمت (تومان)

مدل

کلیک کنید

Full HD, Android

12.900.000

49W800G

کلیک کنید

4K HDR , Android

14.900.000

49X7500H


تلویزیون 50 اینچ سونی

اطلاعات بیشتر

مشخصات

قیمت (تومان)

مدل

کلیک کنید

Full HD

11.200.000

50W660F


تلویزیون های 55 اینچ سونی

اطلاعات بیشتر

مشخصات

قیمت (تومان)

مدل

کلیک کنید

4K HDR , Android

17.700.000

55X7500H

کلیک کنید

4K HDR , Android

19.600.000

55X8000H

کلیک کنید

4K HDR , Android

22.200.000

55X8500G

کلیک کنید

4K HDR , Android

25.500.000

55X9000H

کلیک کنید

4K HDR , Android

28.500.000

55X9500H


تلویزیون OLED سونی

اطلاعات بیشتر

مشخصات

قیمت (تومان)

مدل

کلیک کنید

OLED, Android

70.000.000

65A8H

کلیک کنید

OLED, Android

48.200.000

55A8H


تلویزیون های 65 اینچ سونی

اطلاعات بیشتر

مشخصات

قیمت (تومان)

مدل

کلیک کنید

4K HDR , Android

23.900.000

65X7500H

کلیک کنید

4K HDR , Android

27.900.000

65X8000H

کلیک کنید

4K HDR , Android

33.000.000

65X9000H

کلیک کنید

4K HDR , Android

42.600.000

65X9500H


تلویزیون های 75 اینچ سونی

اطلاعات بیشتر

مشخصات

قیمت (تومان)

مدل

کلیک کنید

4K HDR , Android

41.500.000

75X8000H

کلیک کنید

4K HDR , Android

53.800.000

75X9000H

کلیک کنید

4K HDR , Android

77.300.000

75X9500H


تلویزیون های 85 اینچ سونی

اطلاعات بیشتر

مشخصات

قیمت (تومان)

مدل

کلیک کنید

4K HDR , Android

62.800.000

85X8500G

کلیک کنید

4K HDR , Android

62.800.000

85X8000H